Centrum Kształcenia Zawodowego jest publiczną, międzyszkolną placówką oświatową powołaną do organizowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych metodą ćwiczeń kształtujących podstawowe umiejętności praktyczne oraz ćwiczeń laboratoryjno – pomiarowo – badawczych, a także metodami projektowymi.

Tekst łatwy do czytania (ETR)

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z naszą placówką.

Accessibility