Rozpoczynamy kolejny rok kalendarzowy a tym samym kolejną i ostatnią już turę form wsparcia dla młodzieży kształcenia zawodowego w ramach projektu  „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

W 2023 roku realizowane będą formy wsparcia:

  • Kursy zawodowe:
  • Kurs innowacyjna nauka projektowania i tworzenie produktu (30 godzin).
  • Kurs spawania metodą MAG (145 godzin).
  • Kurs spawania metodą TIG (145 godzin).

2.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

  • Zajęcia komputerowe z zakresu ICT (30 godzin) z następujących tematów:

3. Staże/praktyki zawodowe (150 godzin).

4. Doradztwo zawodowe.

Zapraszamy do udziału i zdobywania kwalifikacji zawodowych!!!

Accessibility