Formy wsparcia

W ramach projektu realizator przewiduje następujące formy wsparcia:

Obecnie prowadzony jest nabór na następujące formy wsparcia:

1. Kursy zawodowe:

  – w branży eklektyczno – elektronicznej:

       Kurs dla elektryków SEP (50 godzin).

       Kurs obsługa i programowanie robota (20 godzin).

       Kurs innowacyjna nauka projektowania i tworzenie produktu (30 godzin).

       Kurs montaż i demontaż komponentów THT, SMD i BGA (25 godzin).

       Kurs grafika komputerowa (30 godzin).

       Kurs programowanie obiektów (40 godzin).

       Kurs programowanie aplikacji desktopowych (50 godzin).

       Kurs programowanie aplikacji internetowych (50 godzin).

       Kurs programowanie gier komputerowych (50 godzin).

– w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej:

       Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie – z egzaminem czeladniczym (100 godzin).

       Kurs technolog, programista, operator obrabiarek sterujących numerycznie (100 godzin).

       Kurs spawania metodą MAG (145 godzin).

       Kurs spawania metodą TIG (145 godzin).

       Kurs diagnostów samochodowych z elementami mechatroniki sam. (50 godzin).

       Kurs zmiana opon i prostowanie felg (15 godzin).

2.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

– Język angielski branżowy

– Zajęcia komputerowe z zakresu ICT z następujących tematów:

       Podstawy projektowania i tworzenia sieci komputerowych.

      Tworzenie grafiki wektorowej w programie COREL DRAW.

      CMS – strony internetowe.

      Zaawansowane metody wykorzystanie pakietu biurowego MS office.

– Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy: kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w tym organizacja pracy w małych zespołach z zastosowaniem gry edukacyjno –symulacyjnej „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota” (15 godzin).

3.Warsztaty dla uczniów w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach na Uczelniach:

– Warsztaty z programowania.

– Warsztaty z grafiki i animacji 3D.

– System teleinformatyczne w transporcie.

– Funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego.

4. Staże i praktyki (150 godzin).

5. Wizyty zawodoznawcze.

6. Doradztwo zawodowe.

Accessibility