Pracownia (fot. 1, 2, 3 – wykonane w programie DIALUX) wyposażona jest w w zestawy komputerowe wraz z zainstalowanym oprogramowaniem wspomagającym projektowanie instalacji elektrycznych m. in. AUTOCAD, DIALUX (projektowanie instalacji oświetleniowych), ECODIAL (obliczenia obwodów elektrycznych), tworzenie bloków dynamicznych elementów sterujących (fot. 4).

Ponadto odbywają się w niej zajęcia praktyczne na stanowiskach przystosowanych do montażu instalacji elektrycznych zasilających oraz okładów sterujących urządzeniami elektrycznymi.

Tematyka zajęć obejmuje kompleksową naukę projektowania instalacji elektrycznych (praca z dokumentacją techniczną: plan zagospodarowania  terenu, warunki przyłączenia, katalogi branżowe; etapy projektów: projekt budowlany, wykonawczy, przetargowy) wraz z elementami programowania.

W toku zajęć organizowane są wycieczki przedmiotowe do biur projektowych oraz na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową.

Uczniowie współpracują przy tworzeniu artykułów dot. projektowania, programowania itp. publikowanych m. in. w biuletynie Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Link do publikacji:
http://www.sep-tarnow.com.pl/nr-37–grudzie–2010.html

W najnowszym biuletynie SEP oddziału tarnowskiego (nr 54 marzec 2017) zamieszczono artykuł autorstwa mgr inż. Janusz Rymanowskiego i ucznia klasy 4TC Dominika Guzika, pt. „Środek ciężkości a piorun”, dotyczący ochrony odgromowej. Do opracowania zagadnienia wykorzystano program AUTOCAD. Osoby zainteresowane tematem mogą zapoznać się z zagadnieniem na stronie SEP lub pod poniższym linkiem.
http://www.sep-tarnow.com.pl/nr-54-marzec-2017.html

Pod adresem http://www.sep-tarnow.com.pl/nr-40—marzec-2012.html (W artykule „Krytycznym okiem. Asymetria zasilania.”) Czytelnik może się zapoznać z tematem dot. asymetrii spadków napięć i wniosków płynących z obliczeń.

W pracowni dostępny jest program komputerowy (wersja w trakcie opracowania – fot. 5) wykonany w środowisku Office do obliczania parametrów instalacji elektrycznych wykonanych przez uczniów klasy 3TC (2016/2017 r.). Instrukcja programu znajduje się w załączniku.
Instrukcja obsługi programu

Opiekun pracowni: mgr inż. Janusz Rymanowski

Accessibility