Pracownia wyposażona jest między innymi w:

 • Stoły laboratoryjne;
 • Zestawy narzędzi do prac mechanicznych;
 • Zestaw narzędzi do prac elektrycznych (praski, , zestawy wkrętaków, lutownice itp.);
 • Mierniki parametrów instalacji elektrycznych MPI-510;
 • Miernik wyłączników różnicowoprądowych MRP- 200;
 • Miernik do pomiaru pętli zwarcia MZC-303E;
 • Tester kolejności faz TKF-10;
 • Multimetry.

Pomoce dydaktyczne:

 • Plansze;
 • Zestawy do montażu instalacji elektrycznych;
 • Tablica do ćwiczeń praktycznych z zakresu instalacji elektrycznych 230/400V);
 • Styczniki;
 • Transformatory;
 • Osprzęt instalacji elektrycznych;
 • Silniki elektryczne indukcyjne;
 • Miernik rezystancji izolacji MIC-100;
 • Rozdzielnice N/N;
 • Wyposażenie rozdzielnic itp.;
 • Liczniki energii biernej i czynnej.

Tematyka zajęć:

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych 230/400V;
 • Wykonywanie układów sterowania maszyn i urządzeń;
 • Badanie silników indukcyjnych, podłączanie;
 • Pomiary parametrów instalacji elektrycznych.

Opiekun pracowni: mgr inż. Paweł Kisiel

Accessibility