Pracownia wyposażona jest między innymi w:

 • stoły laboratoryjne;
 • miernik do pomiaru pętli zwarcia MZC-303E, mierniki rezystancji izolacji, miernik wyłączników różnicowoprądowych MRP- 200, mierniki parametrów instalacji MPI-511, tester kolejności faz TKF-10;
 • silniki elektryczne 1-fazowe SEh80-2B, silniki elektryczne 3-fazowe Sh90S-4;
 • zestawy narzędzi do prac mechanicznych;
 • zestaw narzędzi do prac elektrycznych (praski, zestawy wkrętaków, wkrętarki, lutownice itp.);
 • multimetry uniwersalne;
 • rozdzielnice N/N, liczniki energii;
 • styczniki, transformatory, zasilacze;
 • osprzęt instalacji elektrycznych, wyposażenie rozdzielnic itp.;
 • dydaktyczne zestawy do badania elementów i układów elektronicznych, m.in. diod półprzewodnikowych, tranzystorów, tyrystorów, triaków;
 • zestaw do nauki podstaw cyfrowych układów logicznych;
 • autotransformatory jednofazowe;
 • oscyloskopy analogowe i cyfrowe;
 • sprzęt pomocniczy (wyłączniki, rezystory nastawne, dławiki, kondensatory, przewody łączeniowe i inne);
 • dekady rezystancyjne, pojemnościowe i indukcyjne.

Tematyka zajęć:

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych 230/400V;
 • Wykonywanie układów sterowania maszyn i urządzeń;
 • Badanie silników indukcyjnych, podłączanie;
 • Pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
 • Wykonywanie instalacji domofonowych i teletechnicznych;
 • Badanie silników indukcyjnych;
 • Badanie wybranych układów elektrycznych i elektronicznych;
 • Sprawdzanie podstawowych praw elektrotechniki;
 • Podstawy miernictwa elektrycznego;
 • Badanie transformatora jednofazowego;
 • Badanie wyłącznika różnicowoprądowego;
 • Badanie diod półprzewodnikowych;
 • Badanie tranzystorów;
 • Badanie nieliniowych elementów biernych;
 • Badanie wzmacniaczy z tranzystorami bipolarnymi u unipolarnymi.

Zajęcia dydaktyczne realizowane na pracowni związane ściśle z zawodem Technik Elektryk oraz Technik Elektronik. Pracowania spełnia pełne wymagania dotyczące wyposażenia koniecznego do przeprowadzania zajęć z kwalifikacji:

 • E.07 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • E.08 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
 • E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Opiekun pracowni: mgr inż. Paweł Obal

Accessibility