Centrum Kształcenia Zawodowego organizuje i przeprowadza egzaminy z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych oraz szkół technicznych w kwalifikacjach:

 • ELM.01 – Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki
  przemysłowej
 • ELM.02 – Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
 • ELM.03 – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM.04 – Eksploatacja układów automatyki przemysłowej
 • ELM.05 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych
 • ELM.06 – Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELE.05 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
 • INF.02 – Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • MEC.03 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • MEC.05 – Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MEC.08 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • MOT.02 – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 • MOT.05 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych;
 • MOT.06 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
Accessibility