Centrum Kształcenia Zawodowego organizuje i przeprowadza egzaminy z nauki zawodu i przygotowania zawodowego dla uczniów i słuchaczy szkół zawodowych oraz szkół technicznych w kwalifikacjach:

 • M.17 – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń;
 • M.12 – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;
 • E.08 – Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
 • E.06 – Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych;
 • M.44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;
 • M.42 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
 • M.20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • M.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • E.24 – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • E.20 – Eksploatacja urządzeń elektronicznych;
 • E.19 – Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • E.18 – Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • E.07 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • E.03 – Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.
Accessibility