Pracownia wyposażona jest między innymi w:

Aparatura i przyrządy pomiarowe:

 • LINEAR HEIGHT – wysokościomierz z mikrokomputerem do cyfrowej obróbki danych
 • SURFTEST 311- przyrząd do pomiaru chropowatości powierzchni
 • DP1 – HS mikroprocesory do statystycznego przetwarzania danych w systemie SPC
 • HARTMATIK – przyrząd do oceny twardości wg skali HRC; HRB; HV; HB; SHORE
 • PJ-300 optyczny projektor profilowy mierzący w świetle padającym i odbitym
 • płyta pomiarowa z granitu polimerowego klasy 1
 •  suwmiarki, mikrometry, czujniki typu ABSOLUTE z odczytem cyfrowym i wyprowadzeniem danych
 • konwencjonalne narzędzia i pomoce pomiarowe z noniuszowymi lub zegarowymi wskaźnikami
 • płytki i wałki wzorcowe
 • średnicówki mikrometryczne dwu i trójpunktowe – średnicówki czujnikowe
 • mikroskopy warsztatowe
 • statywy pomiarowe
 • konwencjonalne przyrządy suwmiarkowe i pomoce pomiarowe z noniuszowymi oraz zegarowymi wskaźnikami pomiarów

Dodatkowe pomoce dydaktyczne:

 • ROFORM komputerowy program demonstracyjny do oceny błędów kształtu i położenia
 • ESKP komputerowy program demonstracyjny do nadzorowania narzędzi pomiarowych zgodnie z normami z serii ISO 9000
 • Normy : PN, ISO, EN, DIN, Dzienniki GUM.
 • Literatura fachowa
 • Materiały informacyjne firm Mitutoyo, Zeiss, Tesa
 • Elementy maszynowe i inne do wykonywania pomiarów przez ucznia

Tematyka zajęć:

 • Tolerancje i pasowania w budowie maszyn.
 • Pomiary wymiarów zewnętrznych. Pomiary wymiarów wewnętrznych i mieszanych. Błędy pomiarów.
 • Tolerancje kątów w typowych elementach maszyn – pomiary kątów i zbieżności.
 • Pomiary mikrogeometrii płaszczyzn.
 • Programowanie pomiarów w trybie TEACH-IN przy pomocy wysokościomierza LINEAR-HEIGHT.
 • Statystyczne przetwarzanie danych – system SPC
 • Sprawdzanie narzędzi do pomiaru długości i kąta – procedury i normy
 • Nowoczesny system zapewnienia jakości ISO 9000
 • Pomiary i weryfikacja zużycia części i podzespołów pojazdów samochodowych

Opiekun pracowni: mgr Roman Toporowski

Accessibility