Nabór do projektu .

Centrum Kształcenia Zawodowego  informuje, iż rozpoczyna się nabór uczniów do projektu ”Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowanego w ramach POWM 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego. Obecnie prowadzony jest nabór na wszystkie projektowe formy wsparcia. Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o Read more…

Wsparcie dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tarnowie oraz Zespołu Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie

Dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Tarnowie oraz Zespołu Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie w ramach zadania B projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” są dostępne formy wsparcia: 1. Doradztwo zawodowe. 2. Kursy zawodowe: Kurs programowania robotów w języku Scratch. Kurs programowania gry edukacyjnej Read more…

Charakterystyka proponowanych w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” form wsparcia:

1. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe –  w tej formie wsparcia mogą brać udział uczniowie ZST, ZSTZ, CKZiU, ZSME, III LO, IV LO. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym osoba otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w wybranym zawodzie wydane przez OKE. 2. Kursy zawodowe – mogą brać udział uczniowie ZST, ZSTZ, CKZiU, ZSME, Read more…

Informacja o projekcie „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”

Dostępne formy wsparcia w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie ul. Szujskiego 13, 33-100 Tarnów dla uczniów szkół o kształceniu zawodowym z subregionu tarnowskiego 1. KKZ: EE.03 „Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych” (500 Read more…

Podsumowanie realizacji projektu

W grudniu 2019 zakończono realizację zadań projektowych związanych ze wsparciem uczniów i kadry pedagogicznej. Wszystkie działania w ramach projektu realizowane były z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji między innymi poprzez zastosowanie w procesie rekrutacji kryteriów premiujących dla kobiet i osób z niepełnosprawnością. Wszystkie zrealizowane w ramach projektu pn. „Kwalifikacje Read more…

Nabór do projektu

Rok 2019 jest rokiem, w którym rusza ostatnia tura kursów, szkoleń dla młodzieży zaplanowanych w ramach projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” realizowanego w ramach  10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego. W związku z powyższym Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ogłasza nabór Read more…

Nabór do projektu 2018 rok.

Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego informuje, iż ponownie rozpoczyna się nabór uczniów do projektu”Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” realizowanego w ramach POWM, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencjeDziałanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.Obecnie prowadzony jest nabór na następujące formy wsparcia:- KUZ dla branży eklektyczno – elektroniczne oraz mechanicznej i górniczo Read more…

Accessibility