Pracownia wyposażona jest między innymi w:

 •  8 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem;
 • zestawy do nauki programowania mikrokontrolera AVR;
 • stanowiska do budowy i konfiguracji i diagnostyki instalacji monitoringowej analogowej;
 • stanowiska do budowy i konfiguracji i diagnostyki cyfrowej instalacji monitoringowej IP;
 • stanowiska do budowy i konfiguracji i diagnostyki sieci komputerowej;
 • stanowiska do budowy i konfiguracji i diagnostyki instalacji domofonowej;
 • stanowiska do badania elementów i układów elektronicznych, m.in. diod półprzewodnikowych, tranzystorów, tyrystorów, triaków, prostowników niesterowanych, powielaczy napięcia, układów regulacji fazowej;
 • oscyloskopy cyfrowe wraz z wyposażeniem;
 • generatory funkcyjne wraz z wyposażeniem;
 • multimetry uniwersalne;
 • stanowiska do montażu i demontażu elementów elektronicznych.

Tematyka zajęć:

 • Poznanie zasad budowy systemów mikroprocesorowych;
 • Nauczenie się od podstaw programowania mikroprocesorów;
 • Nauczenie się metod sterowania różnorodnych układów stanowiących otoczenie mikroprocesorów;
 • Budowanie i uruchamianie różnych układów sterowanych przez systemy mikroprocesorowe;
 • Poznanie zasady działania podstawowych układów elektronicznych i ich badanie;
 • Zapoznanie z obsługą przyrządów pomiarowych;
 • Poznanie zasad projektowania i wykonywania obwodów drukowanych;
 • Montaż i demontaż elementów elektronicznych;
 • Uruchamianie prostych układów elektronicznych;
 • Poznanie zasad projektowania i wykonywania instalacji monitoringowych i sieci komputerowych.

Opiekun pracowni: mgr inż. Piotr Reczek

Accessibility