Pracownia wyposażona jest między innymi w:

Sprzęt:

  • 9 stanowisk komputerowych z systemem Windows 8.1 Pro;
  • 7 sterowników PLC SIEMENS ET-200;
  • 4 multimetry uniwersalne;
  • 6 uniwersalnych płytek stykowych z okablowaniem;
  • dydaktyczny zestaw czujników ultradźwiękowych;
  • lutownica transformatorowa, inne narzędzia.

Oprogramowanie:

  • Eagle 7.5.0;
  • Atmel Studio 6.0;
  • Autodesk Design Review 2013;
  • TIA Portal V13.

Cel zajęć:

Uczniowie poznają elementy budowy sterowników PLC oraz zasady ich programowania w środowisku TIA Portal V13.
Na zajęciach uczniowie projektują mozaikę ścieżek obwodów drukowanych oraz wykonują prototypy urządzeń elektronicznych. Poznają zasadę działania podstawowych urządzeń elektronicznych, zapoznają się z obsługą przyrządów pomiarowych.
Uczniowie na zajęciach w pracowni Automatyki i Elektroniki poznają budowę i zasadę działania systemów mikroprocesorowych. Programują mikrokontrolery z rodziny AVR w językach BASCOM i „C”. Projektują także całe urządzenia, których działaniem steruje mikrokontroler.

Opiekun pracowni: mgr inż. Wiesław Stańczyk

Accessibility