Opis pracowni

Wyposażenie:

Stanowiska do montażu instalacji elektrycznych, elektronicznych oraz układów sterowania.

Stanowiska komputerowe z oprogramowaniem.

Osprzęt elektryczny – łączniki, przyciski, gniazdka elektryczne, oprawy oświetleniowe, oprawy awaryjne i ewakuacyjne, czujniki ruchu.

Aparatura elektryczna – wyłączniki nadmiarowo-prądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe, rozłączniki izolacyjne, styczniki, przekaźniki elektromagnetyczne, przekaźniki bistabilne, przekaźniki czasowe.

Elementy do tworzenia układów elektronicznych.

Zestaw narzędzi do prac mechanicznych.

Zestaw narzędzi do prac elektrycznych.

Rodzaj prowadzonych zajęć:

Wykonywanie instalacji elektrycznych 230V.

Wykonywanie układów sterowania maszyn i urządzeń elektrycznych.

Wykonywanie układów z wykorzystaniem elementów elektronicznych.

Tworzenie projektów rozdzielni elektrycznych z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania.

Montaż rozdzielni elektrycznych.

Tworzenie rysunków oraz projektów z wykorzystaniem programu CAD.

Opiekun: Rafał Mróz

Accessibility