Pracownia wyposażona jest między innymi w:

  • 10 kompletnych uczniowskich zestawów komputerowych, podpadających aktualne oprogramowanie systemowe oraz program CorelDraw2019 ;
  • dwie drukarki sieciowe oraz projektor multimedialny;
  • tablice multimedialną;
  • 4 stanowiska do projektowania lokalnych sieci komputerowych (wyposażone w szafy RAC);
  • Sprzęt i narzędzia do montażu sieci LAN: ( zarabiarki przewodów, zaciskarki gniazd abonenckich)
  • Osprzęt sieciowy tj. przełączniki, routery , Access pointy, routery WiFi;
  • Dostęp do Sieci WiFi na zajęciach;
  • Spawarkę do światłowodów,
  • Testery do sprawdzania poprawności połączeń w sieci LAN (Tester z możliwością sprawdzania odległości od uszkodzeń i długości przewodów.

Tematyka zajęć:

Zajęcia dydaktyczne realizowane na pracowni związane są ściśle z kierunkiem Technik Informatyk. Pracowania
spełnia pełne wymagania dotyczące wyposażenia koniecznego do przeprowadzania zajęć z kwalifikacji:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Dodatkowo pracowania wykorzystywana jest do ogólnych zajęć z wykorzystaniem komputerów i technologii”TIK”. W pracowni również po konsultacji z opiekunem można korzystać z dostępu do Internetu poza zajęciami lekcyjnymi oraz podczas przerw.

Opiekun pracowni: mgr inż. Kinga Schab

Accessibility