Pracownia wyposażona jest między innymi w:

 • 10 kompletnych uczniowskich zestawów komputerowych;
 • drukarkę kolorową oraz projektor multimedialny;
 • tablice multimedialną;
 • 5 stanowiska do projektowania lokalnych sieci komputerowych;
 • Sprzęt i narzędzia do montażu sieci LAN: ( zarabiarki przewodów, zaciskarki gniazd abonenckich;
 • Osprzęt sieciowy tj. przełączniki, routery , Access pointy, routery WiFi;
 • Dostęp do Sieci WiFi na zajęciach;
 • Spawarkę do światłowodów,
 • Testery do sprawdzania poprawności połączeń w sieci LAN (Tester z możliwością sprawdzania odległości od uszkodzeń i długości przewodów.

Tematyka zajęć:

Zajęcia dydaktyczne realizowane na pracowni związane są ściśle z kierunkiem Technik Informatyk. Pracowania
spełnia pełne wymagania dotyczące wyposażenia koniecznego do przeprowadzania zajęć z kwalifikacji:

 • E.13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi;
 • E.14 – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Dodatkowo pracowania wykorzystywana jest do ogólnych zajęć z wykorzystaniem komputerów i technologii”TIK”. W pracowni również po konsultacji z opiekunem można korzystać z dostępu do Internetu poza zajęciami lekcyjnymi oraz podczas przerw.

Opiekun pracowni: mgr inż. Kinga Schab

Accessibility