Pracownia wyposażona jest między innymi w:

Sprzęt:

 • 8 stanowisk komputerowych z systemem Windows XP Professional;
 • 8 zestawów DSM-51 do nauki programowania mikrokontrolera 8051 w języku assembler;
 • 8 zestawów ZD-100PLC zawierających sterownik PLC, zasilacz, zestaw przycisków i lampek oraz komplet złączy wraz z okablowaniem;
 • elementy sterowania elektrycznego (przekaźniki czasowe, styczniki, czujniki elektroniczne, czujniki mechaniczne;
 • 8 multimetrów uniwersalnych;
 • lutownice transformatorowe, narzędzia do lutowania;
 • elementy i podzespoły pneumatyczne i elektropneumatyczne do montażu układów automatycznego sterowania (siłowniki, zawory, przewody i złączki pneumatyczne);
 • 6 zestawów Lego Mindstroms NXT 2.0.

Oprogramowanie:

TwidoSoft v3.5, TIA Portal, Asembler ’51, Virtual Pneumo-Lab, ElectronicsWorkbench

Tematyka zajęć:

 • Poznanie zasad budowy systemów mikroprocesorowych
 • Nauczenie się od podstaw programowania mikroprocesorów
 • Nauczenie się metod sterowania różnorodnych układów stanowiących otoczenie mikroprocesorów
 • Budowanie i uruchamianie  układów sterowanych przez systemy mikroprocesorowe• Nauka programowania sterownika PLC oraz uruchamianie programów
 • Zapoznanie z obsługą przyrządów pomiarowych
 • Montaż i demontaż elementów sterowania elektrycznego , elektronicznego, pneumatycznego ielektropneumatycznego
 • Uruchamianie układów sterowania
 • Konstruowanie, budowanie i programowanie robotów mobilnych w oparciu o zestaw dydaktyczny LegoMindstroms NXT 2.0.

Opiekun pracowni: mgr inż. Grzegorz Szymański

Accessibility