Pracownia wyposażona jest między innymi w:

 • Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem;
 • Stół probierczy S-2C, stoły laboratoryjne;
 • Zestawy narzędzi do prac mechanicznych;
 • Zestaw narzędzi do prac elektrycznych (praski, wciągarki przewodów, zestawy wkrętaków, lutownice itp.);
 • Mierniki parametrów instalacji elektrycznych MPI-511;
 • Miernik wyłączników różnicowoprądowych MRP- 200;
 • Miernik do pomiaru pętli zwarcia MZC-303E;
 • Tester kolejności faz TKF-10;
 • Multimetry, amperomierz cęgowy CMB-1000;
 • Próbnik akumulatorów PAS 45;
 • Tester samochodowy MOD-310U;
 • Tester samochodowy OBD kontroler + PRODOX AB.

Pomoce dydaktyczne:

Plansze, zestawy do montażu instalacji elektrycznych, tablica do ćwiczeń praktycznych z zakresu instalacji elektrycznych 230/400V, przekaźniki różnego typu (bistabilne, czasowe, zmierzchowe, schodowe, urządzenia kontrolno-pomiarowe itp.), styczniki, transformatory, osprzęt instalacji elektrycznych, silniki elektryczne indukcyjne, miernik rezystancji izolacji MIC-100, rozdzielnice N/N, wyposażenie rozdzielnic itp., liczniki energii biernej i czynnej, przekładniki prądowe i napięciowe, wyposażenie elektryczne pojazdów (alternatory, rozruszniki, przekaźniki, czujniki itp.).

Tematyka zajęć:

 • Wykonywanie instalacji elektrycznych 230/400V;
 • Wykonywanie układów sterowania maszyn i urządzeń;
 • Wykonywanie instalacji domofonowych i teletechnicznych;
 • Badanie silników indukcyjnych, podłączanie;
 • Pomiary parametrów instalacji elektrycznych;
 • Naprawa osprzętu elektrycznego pojazdów samochodowych;
 • Diagnostyka wyposażenia elektrycznego pojazdów samochodowych.

Opiekun pracowni: mgr inż. Krzysztof Sorota

Accessibility