W latach 2020-2023 Centrum Kształcenia zawodowego przy ul. Szujskiego 13 w Tarnowie będzie realizatorem projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”. Projekt odpowiada na potrzeby lokalnego rynku pracy i ułatwi młodym ludziom znalezienie atrakcyjniejszego zatrudnienia w Tarnowie czy naszym subregionie.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do młodzieży kształcącej się w branży elektryczno – elektronicznej oraz mechanicznej i górniczo – hutniczej. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie i absolwenci szkół o kształceniu zawodowym z subregionu tarnowskiego. Działania projektowe będą wspierały również uczniów szkoły specjalnej.

W ramach projektu warto skorzystać z pomocy doradcy zawodowego czy z bezpłatnych kursów zawodowych, dzięki którym można uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Projekt proponuje uczniom również wizyty zawodoznawcze, warsztaty szkoleniowe prowadzone w pracowniach i laboratoriach na wyższych uczelniach. Dodatkowo młodzież będzie mogła uczestniczyć w płatnych stażach/praktykach zawodowych u pracodawców, gdzie poznają realne miejsce przyszłej pracy.

Dzięki tak dużemu wsparciu ponad 4 tyś. młodych osób polepszy swoje przygotowanie zawodowe, umożliwi pewniejsze wejście na rynek pracy, a tym samym zwiększy swoje szanse na zatrudnienie w przyszłości.  

Dla uczniów słabszych przewidziano zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego branżowego oraz zajęcia komputerowe z zakresu ICT. Biorący udział w tych szkoleniach wyrównają pojawiające się dysproporcje edukacyjne. Natomiast dla uczniów najzdolniejszych przygotowano stypendia za najlepsze wyniki w nauce, wypłacane przez okres 10 miesięcy szkolnych.

Należy podkreślić, że projekt skierowany zostanie również do kadry pedagogicznej, zwiększając efektywność kształcenia zawodowego w Tarnowie – 4 nauczycieli odbędzie studia podyplomowe, a 28 nauczycieli zostanie przeszkolonych na kursach zawodowych.

Podążając za zmianami technologicznymi w ramach projektu za kwotę ponad 840 tyś. zł baza dydaktyczna zostanie doposażona w najnowszy sprzęt i narzędzia, tak by uczniowie kształcili się w warunkach jak najbardziej zbliżonych do realiów ich przyszłych miejsc pracy.

Uwzględniając zasadę równych szans i niedyskryminacji, także dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” przygotowano wsparcie zawodowe. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz Zespołu Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących wezmą udział m.in. w płatnych praktykach zawodowych u pracodawców, wizytach zawodoznawczych, kursie florystycznym, kursie carvingu czy zdobienia ciast i tortów.

Projekt pn. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego i uzyskał dofinansowanie w kwocie 7,847,998.92złotych. Całkowita kwota projektu to 8719998,80 mln złotych, a dofinansowanie z Gminy Miasta Tarnowa wyniosło 871,999.88tyś. złotych.

Categories: Aktualności

Accessibility