Udział TCKPiU w XVI Miejscich Targach Edukacyjnych w dniach 28-29 marca 2019 roku podobnie jak w latach ubiegłych było okazją by przedstawić uczniom ofertę edukacyjną placówki.Na targach prezentowano kierunki kształcenia, ofertę Kursów Kwalifikacji Zawodowych oraz osiągnięcia placówki.Równolegle w obiekcie TCKPiU zorganizowano Dni Otwarte, gdzie uczniowie odwiedzając pracownie mogli poznać warunki kształcenia i wyposażenie pracowni oraz porozmawiać z uczącymi oraz uczniami odbywającymi zajęcia.Odwiedzający mogli poznać swoje predyspozycje zawodowe i możliwości edukacyjne by dokonać jak najbardziej właściwego wyboru ścieżki edukacyjnej.

Categories: Aktualności

Accessibility