Rok 2019 jest rokiem, w którym rusza ostatnia tura kursów, szkoleń dla młodzieży zaplanowanych w ramach projektu pn. „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” realizowanego w ramach  10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.

W związku z powyższym Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ogłasza nabór na obowiązujące w tym roku kursy zawodowe i zajęcia doszkalające.

Obecnie prowadzony jest nabór na następujące formy wsparcia:

1. Kursy w branży eklektyczno – elektronicznej:

Kurs dla elektryków SEP (50 godzin) – kończący się egzaminem państwowym.

Kurs programowania sterowników PLC (90 godzin) – kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Kurs programowania robotów – kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Kurs lutowania i naprawy pakietów elektrycznych – kończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu IPC.

Kurs projektowania AUTO-CAD (50 godzin) – kończący się egzaminem państwowym.

Kurs montaż i demontaż komponentów THT i SMD – kończący się certyfikatem.

2. Kursy w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej:

Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie – Czeladnik (100 godzin) – kończy się uzyskaniem zaświadczenia/tytuł czeladnika.

Kurs, technolog, programista, operator obrabiarek sterujących numerycznie (100 godzin) – kończy się uzyskaniem certyfikatu.

Kurs spawania metodą MAG (145 godzin) – kończący się egzaminem państwowym.

Kurs spawania metodą TIG (145 godzin) – kończący się egzaminem państwowym.

Kurs diagnostów samochodowych (50 godzin) – kończy się uzyskaniem certyfikatu

3.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kończące się uzyskaniem zaświadczenia:

– Język angielski branżowy

– Język niemiecki branżowy

– Zajęcia ICT z następujących tematów:

4.Warsztaty dla uczniów w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach na Uczelniach:

– Warsztaty z programowania.

– Warsztaty z grafiki i animacji 3D.

– System teleinformatyczne w transporcie.

– Funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego.

5. Staże i praktyki.

6. Wizyty zawodoznawcze.

7. Doradztwo zawodowe.

Accessibility