1. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe –  w tej formie wsparcia mogą brać udział uczniowie ZST, ZSTZ, CKZiU, ZSME, III LO, IV LO. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym osoba otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w wybranym zawodzie wydane przez OKE.