1. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe –  w tej formie wsparcia mogą brać udział uczniowie ZST, ZSTZ, CKZiU, ZSME, III LO, IV LO. Po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym osoba otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w wybranym zawodzie wydane przez OKE.

2. Kursy zawodowe – mogą brać udział uczniowie ZST, ZSTZ, CKZiU, ZSME, III LO, IV LO, SOSW oraz ZSdNiSS po zdanym egzaminie osoba otrzyma certyfikat:

 • Kurs dla elektryków SEP – kurs trwa 50 godzin. Na ten kurs osoby muszą być pełnoletnie. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzyma świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
 • Kurs obsługa i programowanie robota – kurs trwa 20 godzin. Uczeń pozna takie pojęcia robotyki: – maszyna manipulacyjna, – kinematyczne mechanizmy maszyn manipulacyjnych, – układy napędów – metody programowania oraz zapozna się z tematyką sterownika NXT 2.0 i jego możliwościami: – czujnikiem dotykowym i jego

podłączeniem do sterowników, – sensorem kolorów, – dalmierzem ultradźwiękowym, – inteligentnym serwomotorem. Uczeń pozna elementy programowania NXT: – program LEGO, – bloki programowe, – pole konfiguracyjne, – przesyłanie programów do sterowników, – tworzenie własnych bloków oraz zasady budowania i konstruowania elementów i mechanizmów z wykorzystaniem zestawów LEGO.

 • Kurs innowacyjna nauka projektowania i tworzenie produktów – kurs trwa 30 godzin. Uczeń będzie płynnie poruszał się po Interfejsie użytkownika. Pozna i wykorzysta narzędzia do szkicowania. Będzie modelował części, wprowadzał zmiany i naprawiał części. Będzie modelował i używał złożenia. Wykona dokumentację projektu w 2D (szablony, formatki, widoki rysunku). Utworzy rysunki i zwymiaruje je.
 • Kurs montaż i demontaż komponentów THT, SMD i BGA – kurs trwa 25 godzin. Uczeń pozna zasady BHP podczas lutowania, rodzaje i właściwości topników i spoiw lutowniczych, zasady obsługi stacji lutowniczej, a także jakie są wymagania dotyczące montażu i demontażu komponentów THT i SMD. Uczeń pozna jak montować i demontować komponenty SMD w obudowach MELF, Mm elf, SOT-23, SOT-323, SOT-89, SOT-223 i inne, a także układy scalone w obudowach SO-14, SO-16, PLCC28, PLCC32, TQFP44 i inne.
 • Kurs grafika komputerowa – kurs trwa 30 godzin. Uczeń pozna różnicę miedzy grafiką wektorową i rastrową oraz jej zastosowanie. Będzie potrafił obsługiwać popularne programy do tworzenia i obróbki graficznej. Utworzy samodzielnie prostą grafikę wektorową oraz przygotuje ją do druku. Będzie potrafił dokonać podstawowej obróbki grafiki rastrowej (korekta, fotomontaż itp.).
 • Kurs programowanie obiektowe – kurs trwa 40 godzin.Uczeń posiada umiejętności projektowania obiektowego w stopniu podstawowym. Zna podstawowe metody obiektowe i posiada umiejętności praktyczne wykorzystania pojęcia obiektu i klasy, dziedziczenia, związków całość – część, abstrakcji, hermetyzacji oraz polimorfizmu.
 • Kurs programowanie aplikacji desktopowych – kurs trwa 50 godzin. Uczeń pozna podstawy systemu aplikacji desktopowych oraz ich wykorzystania na różnych platformach. Będzie potrafił tworzyć aplikacje internetowe i umieszczać je na serwerze. Będzie potrafił wzbogacić aplikację o elementy języka JAVASCRIPT. Pozna podstawy baz danych i będzie potrafił rozwiązywać problemy, zachowanie połączeń i wielowątkowości. Pozna bibliotekę znaczników i protokołów.
 • Kurs programowanie aplikacji internetowych – kurs trwa50godzin.Uczeń dobierze oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań, skorzysta z publikacji elektronicznych, będzie potrafił zanalizować zadania pod względem wykorzystania w programowaniu aplikacji internetowych określonych funkcji programów użytkowych, dobierze oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań przy programowaniu aplikacji internetowych, użyje dokumentacji dotyczącej języków programowania, stworzy publikacje elektroniczne na potrzeby aplikacji internetowych, utworzy skrypt do budowy interfejsów obsługi aplikacji internetowych, wykorzysta skrypty do prezentacji treści w aplikacjach internetowych, przeprowadzi testy aplikacji internetowych i je zanalizuje, zmodyfikuje kody źródłowe na podstawie analizy testów.
 • Kurs programowanie gier komputerowych – kurs trwa 50 godzin.  Uczeń będzie potrafił pisać proste programy. Pozna podstawowe pojęcia: typowanie sieci, zmiennie przechowujące liczby, stringi oraz proste instrukcje warunkowe. Utworzy środowisko gry, postaci i elementy dźwiękowe. Będzie umiał stworzyć prosty algorytm sztucznej inteligencji i rożnego rodzaju symulacji.
 • Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie – z egzaminem czeladniczym – kurs trwa 100 godzin. Uczeń potrafi obsługiwać obrabiarki CNC, uruchomić programy sterujące pracą obrabiarek CNC oraz wykonać detale na obrabiarkach CNC. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzyma świadectwo czeladnicze.
 • Kurs technolog, programista, operator obrabiarek sterujących numerycznie – kurs trwa 100 godzin. Uczeń będzie potrafił wykonywać rysunki techniczne przykładowych części maszyn, wykonywać złożenia oraz generować dokumentacje płaską w systemie CAN. Będzie potrafił interpretować rysunki techniczne i dokonywać ich edycji w systemie CAN. Tworzyć i modyfikować procesy technologiczne wykonania zaprojektowania detali w systemie CAN. Wykonywać programy sterujące pracą obrabiarek sterowanych numerycznie, służące do wytworzenia części maszyn na tokarki i frezarki CNC metodą edycji kodów ISO oraz CAN. Pozna przeznaczenie i budowę obrabiarek CNC oraz zastosowanie osprzętu i narzędzi. Będzie potrafił obsługiwać obrabiarki CNC, uruchomić programy sterujące pracą obrabiarek CNC oraz wykonać detale na obrabiarkach CNC.
 • Kurs spawania metodą MAG – kurs trwa 145 godzin. Na ten kurs osoby muszą być pełnoletnie. Kursant zdaje egzamin państwowy i otrzymuje uprawnienia do spawania blach i rur spoinami pachwinowymi.
 • Kurs spawania metodą TIG kurs trwa 145 godzin. Na ten kurs osoby muszą być pełnoletnie. Kursant zdaje egzamin państwowy i otrzymuje uprawnienia do spawania łukowego elektrodą wolframową.
 • Kurs diagnostów samochodowych – kurs trwa 50 godzin. Uczeń pozna, zrozumie i będzie potrafił interpretować przepisy prawne związane z wykonywaniem badań na stacji kontroli. Pozna sposoby postępowania w nietypowych przypadkach jest przygotowany do samodzielnej pracy na stanowisku diagnosty samochodowego, procedury i organizację pracy stacji kontroli pojazdów, a w szczególności z obsługą urządzeń stanowiących jej profesjonalne wyposażenie. Będzie potrafił przeprowadzać badania techniczne pojazdów i innych wymaganych czynności, w tym obsługę programów wykorzystywanych do rejestracji badań i druku wymaganych dokumentów.
 • Kurs zmiana opon i prostowanie felg – kurs trwa 15 godzin.Uczeń pozna urządzenia do naprawy opon. Wykona podstawową naprawę opony. Wykona prostowanie felg aluminiowych i stalowych zgodnie z poznanymi technikami, wykona regenerację felg stalowych i aluminiowych. Pozna zasady współpracy z klientem zlecającym naprawę.
 • Kurs programowania robotów w języku Scratch – uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Uczeń pozna podstawowe pojęcia programowania w języku Scratch, będzie pisał programy oraz nauczy się programować sterowniki.
 • Kurs programowania gry edukacyjnej Scottie Go– uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Pozna podstawowe pojęcia programistyczne i strukturę algorytmu (planu działania), zrozumie liniową kolejność i powtarzanie czynności (sekwencja zdarzeń, logiczny porządek zdarzeń, czynności i wielkości), będzie posługiwał się instrukcją w celu wykonania określonego zadania, ukłoży algorytmy stosując podstawowe pojęcia programistyczne, takie jak: podstawowe instrukcje, pętle, instrukcje warunkowe. Będzie posługiwał się aplikacjami komputerowymi, komunikował się i współpracował w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych.
 • Kurs zdobienia ciast i tortów– uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Uczeń pozna skład poznaje skład i zastosowanie bitej śmietany oraz lukru królewskiego i lukru plastycznego, pozna rodzaje mas cukrowych do modelowania figurek, rodzaje barwników spożywczych i ich zastosowanie w sugarcraftingu. Zrozumie zasady w sugarcraftingu, wykona elementy do dekorowania wyrobów cukierniczych, będzie posługiwał się technikami modelowania poszczególnych części ciała i łączenia ich we wspólną całość podczas wykonywania figurek z mas cukrowych, wykona napisy na torcie przy użyciu różnych rodzajów wykrawaczy do liter, wykona różne dekoracje ciast i tortów.
 • Kurs florystyczny– uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Pozna teorię barw i kompozycji, zrozumie florystyczne zasady kompozycyjne, będzie posługiwałe się narzędziami florysty, zaplanuje wykonywanie projektów dekoracji roślinnych, dobierze materiał roślinny do tworzenia dekoracji roślinnej zależnie od stylu i rodzaju dekoracji, okazji, sezonu oraz warunków otoczenia, wykona dekoracje roślinne różnego typu.
 • Kurs carvingu– uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Pozna definicję carvingu i historię sztuki carvingu, zrozumie zasady i style w carvingu, będzie posługiwał się narzędziami do carvingu, stosując różne metody rzeźbi motywy kwiatowe w owocach takich jak: arbuz, melon wyrzeźbi motywy kwiatowe w warzywach takich jak: dynia, marchew, burak, ogórek, rzodkiewka. Wykona dekoracje sztuki carvingu poprzez łączenie poszczególnych rzeźb, zabezpieczy wykonane prace.

3.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – w tych zajęciach mogą brać udział tylko uczniowie ZST, ZSTZ, CKZiU i ZSME uczący się w branży elektryczno-elektronicznej oraz mechanicznej i górniczo – hutniczej.

 • Język angielski branżowy – zajęcia trwają 30 godzin
 • Zajęcia komputerowe z zakresu ICT – zajęcia komputerowe trwają 30 godzin z następujących tematów:
 • Podstawy projektowania i tworzenia sieci komputerowych.
 • Tworzenie grafiki wektorowej w programie COREL DRAW.
 • CMS – strony internetowe.
 • Zaawansowane metody wykorzystanie pakietu biurowego MS office.
 • Modelowanie 3Dmax
 • Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy: kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w tym organizacja pracy w małych zespołach z zastosowaniem gry edukacyjno –symulacyjnej „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota” – zajęcia trwają 15 godzin

4. Warsztaty na Uczelniach – w tych zajęciach mogą brać udział tylko uczniowie ZST, ZSTZ, CKZiU i ZSME uczący się w branży elektryczno-elektronicznej oraz mechanicznej i górniczo – hutniczej. To dwudniowe wyjazdy na wyższą uczelnię. Zajęcia w formie wykładów i pracowni.

 • grafika i animacja 3d,
 • programowanie C i C++,
 • systemy teleinformatyczne w transporcie,
 • zarządzanie w transporcie.

5. Staże/praktyki zawodowe – w tych zajęciach mogą brać udział tylko uczniowie ZST, ZSTZ, CKZiU i ZSME, SOSW oraz ZSdNiSS uczący się w branży elektryczno-elektronicznej oraz mechanicznej i górniczo – hutniczej. Trwają 150 godzin. Uczeń pozna stanowisko pracy w przedsiębiorstwie. Stażysta/praktykant zdobędzie doświadczenie zawodowe. Za czas stażu/praktyki uczeń dostanie stypendium stażowe  2.000zł.

6. Wizyty zawodoznawcze – w tych zajęciach mogą brać udział tylko uczniowie ZST, ZSTZ, CKZiU i ZSME, SOSW oraz ZSdNiSS uczący się w branży elektryczno-elektronicznej oraz mechanicznej i górniczo – hutniczej. To jednodniowe wyjazdy do zakładów pracy z branży nauczania ucznia. Uczeń pozna zasady funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach rzeczywistych. Będą one obejmować zwiedzanie obiektów, w których zastosowane zostały

najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i technologiczne. Dodatkowo uwzględnione zostaną możliwości organizacji pracy dla osób z niepełnosprawnością

7. Doradztwo zawodowe – W tych zajęciach mogą brać udział tylko uczniowie ZST, ZSTZ, CKZiU i ZSME, SOSW oraz ZSdNiSS uczący się w branży elektryczno-elektronicznej oraz mechanicznej i górniczo – hutniczej. Uczeń będzie mógł spotkać się z doradcą zawodowym i przygotować się na wejście na rynek pracy. Zdiagnozować swój potencjał zawodowo-społeczny,  zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego, przygotować z doradcą niezbędne dokumenty do podjęcia pracy zawodowej.

8. Stypendium dla najzdolniejszych uczniów – stypendium przyznawane na 10 miesięcy roku szkolonego w wysokości 600zł/miesiąc.

Accessibility