Dostępne formy wsparcia w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie ul. Szujskiego 13, 33-100 Tarnów dla uczniów szkół o kształceniu zawodowym z subregionu tarnowskiego

1. KKZ:

 • EE.03 „Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych” (500 godzin).
 • EE.08 „Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci” (650 godzin).
 • EE.05 „Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych” (720 godzin).
 • MG.12 „Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych” (450 godzin).
 • MG.19 „Użytkowanie obrabiarek skrawających” (650 godzin).

2. Kursy zawodowe:

 • Kurs dla elektryków SEP (50 godzin).
 • Kurs obsługa i programowanie robota (20 godzin).
 • Kurs innowacyjna nauka projektowania i tworzenie produktu (30 godzin).
 • Kurs montaż i demontaż komponentów THT, SMD i BGA (25 godzin).
 • Kurs grafika komputerowa (30 godzin).
 • Kurs programowanie obiektowe (40 godzin).
 • Kurs programowanie aplikacji desktopowych (50 godzin).
 • Kurs programowanie aplikacji internetowych (50 godzin).
 • Kurs programowanie gier komputerowych (50 godzin).
 • Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie – z egzaminem czeladniczym (100 godzin).
 • Kurs technolog, programista, operator obrabiarek sterujących numerycznie (100 godzin).
 • Kurs spawania metodą MAG (145 godzin).
 • Kurs spawania metodą TIG (145 godzin).
 • Kurs diagnostów samochodowych z elementami mechatroniki sam. (50 godzin).
 • Kurs zmiana opon i prostowanie felg (15 godzin).

3.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

 • Język angielski branżowy (30 godzin).
 • Zajęcia komputerowe z zakresu ICT (30 godzin) z następujących tematów:
 • Podstawy projektowania i tworzenia sieci komputerowych.
 • Tworzenie grafiki wektorowej w programie COREL DRAW.
 • CMS – strony internetowe.
 • Zaawansowane metody wykorzystanie pakietu biurowego MS office.
 • Modelowanie 3Dmax
 • Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy: kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w tym organizacja pracy w małych zespołach z zastosowaniem gry edukacyjno –symulacyjnej „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota” (15 godzin).

4. Warsztaty dla uczniów w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach na Uczelniach:

 • Warsztaty z programowania.
 • Warsztaty z grafiki i animacji 3D.
 • System teleinformatyczne w transporcie.
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego.

5. Staże zawodowe (150 godzin).

6. Praktyki zawodowe (150 godzin).

7. Wizyty zawodoznawcze.

8. Doradztwo zawodowe.

9. Stypendium dla najzdolniejszych uczniów.

Accessibility