Rozpoczynamy kolejny rok kalendarzowy a tym samym kolejną turę form wsparcia dla młodzieży kształcenia zawodowego w ramach projektu  „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

W 2021 roku realizowane będą formy wsparcia:

 1. Kursy zawodowe:
 • Kurs dla elektryków SEP (50 godzin).
 • Kurs obsługa i programowanie robota (20 godzin).
 • Kurs innowacyjna nauka projektowania i tworzenie produktu (30 godzin).
 • Kurs montaż i demontaż komponentów THT, SMD i BGA (25 godzin).
 • Kurs grafika komputerowa (30 godzin).
 • Kurs programowanie obiektowe (40 godzin).
 • Kurs programowanie aplikacji desktopowych (50 godzin).
 • Kurs programowanie aplikacji internetowych (50 godzin).
 • Kurs programowanie gier komputerowych (50 godzin).
 • Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie – z egzaminem czeladniczym (100 godzin).
 • Kurs technolog, programista, operator obrabiarek sterujących numerycznie (100 godzin).
 • Kurs spawania metodą MAG (145 godzin).
 • Kurs spawania metodą TIG (145 godzin).
 • Kurs diagnostów samochodowych z elementami mechatroniki sam. (50 godzin).
 • Kurs zmiana opon i prostowanie felg (15 godzin).

2.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

 • Język angielski branżowy (30 godzin).
 • Zajęcia komputerowe z zakresu ICT (30 godzin) z następujących tematów:
 • Zajęcia z zakresu kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy: kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w tym organizacja pracy w małych zespołach z zastosowaniem gry edukacyjno –symulacyjnej „Oil City – galicyjska gorączka czarnego złota” (15 godzin).

3. Warsztaty dla uczniów w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach na Uczelniach:

 • Warsztaty z programowania.
 • Warsztaty z grafiki i animacji 3D.
 • System teleinformatyczne w transporcie.
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego.

4. Staże/praktyki zawodowe (150 godzin).

5. Wizyty zawodoznawcze.

6. Doradztwo zawodowe.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!

Accessibility