Centrum Kształcenia Zawodowego  informuje, iż rozpoczyna się nabór uczniów do projektu ”Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowanego w ramach 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.

Obecnie prowadzony jest nabór na wszystkie projektowe formy wsparcia (wymienione i scharakteryzowane w opisie projektu). Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o kontakt z CKZ telefonicznie 14 621-26-81, mailowo tckp@poczta.fm lub osobiście.

Szczegóły naboru określa Regulamin Rekrutacji – dostępny na stronie.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!!

Accessibility