Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego informuje, iż ponownie rozpoczyna się nabór uczniów do projektu”Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy” realizowanego w ramach POWM, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencjeDziałanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.
Obecnie prowadzony jest nabór na następujące formy wsparcia:- KUZ dla branży eklektyczno – elektroniczne oraz mechanicznej i górniczo – hutniczej, umożliwiające uczniom zdobycie dodatkowych kwalifikacjiw tym:E.03 Montaż systemów mechatronicznychE.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznychE.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznychE.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnychE.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciamiE.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazamiM.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowychM.19 Użytkowanie obrabiarek skrawającychW ramach w/w formy wsparcia uczeń po zdanym egzaminie zawodowym organizowanym przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną (OKE) uzyskaświadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.- Kursy dla uczniów w branży eklektyczno – elektronicznej w tym:Kurs dla elektryków SEP (50 godzin) – kończący się egzaminem państwowym.Kurs programowania sterowników PLC (90 godzin) – kończy się uzyskaniem certyfikatu.Kurs programowania robotów – kończy się uzyskaniem certyfikatu.Kurs lutowania i naprawy pakietów elektrycznych – kończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu IPC.Kurs projektowania AUTO-CAT (50 godzin) – kończący się egzaminem państwowym.
– Kursy dla uczniów w branży mechanicznej i górniczo – hutniczej w tym:Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie – Czeladnik (100 godzin) – kończy się uzyskaniem zaświadczenia/tytuł czeladnika.Kurs, technolog, programista, operator obrabiarek sterujących numerycznie (100 godzin) – kończy się uzyskaniem certyfikatu.Kurs spawania metodą MAG (145 godzin) – kończący się egzaminem państwowym.Kurs spawania metodą TIG (145 godzin) – kończący się egzaminem państwowym.Kurs diagnostów samochodowych (50 godzin) – kończy się uzyskaniem certyfikatu
– Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze kończące się uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia w tym:Język angielski branżowyJęzyk niemiecki branżowyZajęcia ICT z następujących tematów:- Programowanie mikrokontrolerów AVR – elektronik,- Projektowanie układów pneumatycznych w programie VIRTUAL PNEUMO LAB- mechanik.- Projektowanie instalacji emetycznych w programie SEE ELECTRICAL – elektryk.- Edycja grafiki rastrowej  PHOTOSHOP – informatyk.- Podstawy obsługi komputera – informatyk.- Obsługa testera diagnostycznego KTS 540 – samochodówka.- Kurs kalkulacji kosztów diagnostyki i napraw pojazdów samochodowych – samochodówka.- Tworzenie dokumentacji technicznej w programie Inventor – mechanik.- Warsztaty dla uczniów w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach na Uczelniach w tym:Warsztaty z programowania.Warsztaty z grafiki i animacji 3D.System teleinformatyczne w transporcie.Funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportowego.
– Stypendia dla uczniów najzdolniejszych – ta forma wsparcia adresowana jest do uczniów branży elektryczno – elektronicznej oraz mechanicznej igórniczo – hutniczej osiągających średnią równą lub wyższą niż 4,5 z przedmiotów zawodowych określonych w Regulaminie stypendium.- Staże i praktyki – ta forma wsparcia adresowana jest do uczniów techników i wykracza poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego orazzwiększa wymiar praktyki zawodowej objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Okres trwania stażu to 150 godzin. Zaprawidłowo odbyty staż/praktykę uczeń otrzymuje stypendium stażowe w kwocie 1500 zł.- Wizyty zawodoznawcze – celem tej formy wsparcia jest zapoznanie ucznia z organizacją 
i zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw ze swojej branży oraz poznanie przyszłych miejsc pracy.Szczegóły naboru określa regulamin projektu.

Accessibility