Centrum Kształcenia Zawodowego  informuje, iż rozpoczyna się nabór uczniów do projektu ”Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowanego w ramach POWM 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.

Obecnie prowadzony jest nabór na wszystkie projektowe formy wsparcia. Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o kontakt z CKZ telefonicznie 14 621-26-81 lub mailowo tckp@poczta.fm.

Szczegóły naboru określa Regulamin Projektu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!!

Accessibility