W ramach projektu  „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR i współpracy z przedsiębiorcami z terenu Gminy Tarnowa ponad 80 uczniów szkół o kształceniu zawodowym uczestniczy w stażach/praktykach u pracodawców. Staże/praktyki zawodowe organizowane są w branży elektryczno – elektronicznej oraz mechanicznej i górniczo – hutniczej.

Podczas 150 godzin tej formy wsparcia uczniowie poznają realne przyszłe miejsce swojej pracy, zapoznają się ze stanowiskiem. Nabywają nowych umiejętności, doświadczenia i poszerzają wiedzę teoretyczną, którą zdobyli w szkole.

Accessibility