Stypendium dla najzdolniejszych uczniów

We wrześniu 2021 mija termin składania wniosków wraz z załącznikami na stypendium dla najzdolniejszych uczniów przyznawane w ramach wsparcia z projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Stypendium w wysokości 600zł/miesiąc można otrzymać na 10 miesięcy kalendarzowych pokrywających się z miesiącami roku szkolnego 2021/2022.

Accessibility